Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

37 Dự án BOT nào được đề nghị tăng phí?

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang trưng cầu ý kiến về đề xuất tăng phí 37 dự án BOT theo lộ trình. Theo đó, mức phí sẽ tăng từ 12 đến 18% so với trước đó.

37 dự án BOT nào được đề nghị tăng phí?.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét